iShares JPM $ EM BondEUR Hdg (EMBE)

 
 

Share Price

Bid Price High Price
Ask Price Low Price
Open Price Spread
Prev Close Volume

iShares JPM $ EM BondEUR Hdg Historic Prices

Date Open High Low Close Volume
Oct 21, 2016 104.05 104.64 104.05 104.36 10,854
Oct 20, 2016 104.47 104.47 103.98 104.29 21,033
Oct 19, 2016 103.67 103.96 103.44 103.89 12,305
Oct 18, 2016 103.75 103.80 103.43 103.66 13,971
Oct 17, 2016 104.41 104.41 103.36 103.49 80,623
More iShares JPM $ EM BondEUR Hdg Historic Prices >