ETFS Short EUR Long GBP (URGB)

 
 

Share Price

Bid Price High Price
Ask Price Low Price
Open Price Spread
Prev Close Volume

ETFS Short EUR Long GBP Historic Prices

Date Open High Low Close Volume
Oct 21, 2016 4,360.00 4,360.00 4,254.45 4,272.50 2,286
Oct 20, 2016 4,256.00 4,273.00 4,250.45 4,263.50 886
Oct 19, 2016 4,248.00 4,277.55 4,248.00 4,267.00 4,456
Oct 18, 2016 4,245.00 4,252.00 4,236.55 4,266.00 1,932
Oct 17, 2016 4,217.00 4,227.55 4,217.00 4,219.50 758
More ETFS Short EUR Long GBP Historic Prices >
Intraday
Historic - 1 year
Advanced ETFS Short EUR Long GBP Charts >