Netapp Inc Netapp Ord Shs (0K6F)

 
 

Share Price

Bid Price High Price
Ask Price Low Price
Open Price Spread
Prev Close Volume

Netapp Inc Netapp Ord Shs Historic Prices

Date Open High Low Close Volume
Feb 16, 2018 0.00 0.00 0.00 57.67 0
Feb 15, 2018 0.00 0.00 0.00 60.64 0
Feb 14, 2018 0.00 0.00 0.00 58.74 16
Feb 13, 2018 0.00 0.00 0.00 57.73 0
Feb 12, 2018 0.00 0.00 0.00 56.17 0
More Netapp Inc Netapp Ord Shs Historic Prices >
Intraday
Historic - 1 year
Advanced Netapp Inc Netapp Ord Shs Charts >