Share Price

Set up a new alert »
Bid Price High Price
Ask Price Low Price
Open Price Spread
Prev Close Volume

Eszak Magyarorszagi Aramszolgaltato Eszak-magyarorszagi Ord Shs Historic Prices

Date Open High Low Close Volume
Apr 20, 2018 0.00 0.00 0.00 26,000.00 0
Apr 19, 2018 0.00 0.00 0.00 26,000.00 0
Apr 18, 2018 0.00 0.00 0.00 26,200.00 0
Apr 17, 2018 0.00 0.00 0.00 26,200.00 0
Apr 16, 2018 0.00 0.00 0.00 26,200.00 0
More Eszak Magyarorszagi Aramszolgaltato Eszak-magyarorszagi Ord Shs Historic Prices >