Carmila Sa Carmila Ordshs (0QAP)

 
 

Share Price

Bid Price High Price
Ask Price Low Price
Open Price Spread
Prev Close Volume

Carmila Sa Carmila Ordshs Historic Prices

Date Open High Low Close Volume
Feb 16, 2018 0.00 0.00 0.00 22.70 0
Feb 15, 2018 0.00 0.00 0.00 22.65 0
Feb 14, 2018 0.00 0.00 0.00 22.80 4
Feb 13, 2018 0.00 0.00 0.00 22.90 0
Feb 12, 2018 0.00 0.00 0.00 22.85 662
More Carmila Sa Carmila Ordshs Historic Prices >
Intraday
Historic - 1 year
Advanced Carmila Sa Carmila Ordshs Charts >