Btl Group Btl Group Ord Shs (0UK8)

 
 

Share Price

Bid Price High Price
Ask Price Low Price
Open Price Spread
Prev Close Volume

Btl Group Btl Group Ord Shs Historic Prices

Date Open High Low Close Volume
Feb 19, 2018 0.00 0.00 0.00 9.50 0
Feb 16, 2018 0.00 0.00 0.00 10.00 0
Feb 15, 2018 0.00 0.00 0.00 10.13 0
Feb 14, 2018 0.00 0.00 0.00 10.40 0
Feb 13, 2018 0.00 0.00 0.00 10.40 0
More Btl Group Btl Group Ord Shs Historic Prices >