Amundi Etf Gov Bd Euromts Brd Inv G Amundi Etf Gov Bd Euromts Brd Inv Grade (0WAV)

 
 

Share Price

Bid Price High Price
Ask Price Low Price
Open Price Spread
Prev Close Volume

Amundi Etf Gov Bd Euromts Brd Inv G Amundi Etf Gov Bd Euromts Brd Inv Grade Historic Prices

Date Open High Low Close Volume
Feb 23, 2018 0.00 0.00 0.00 227.61 0
Feb 22, 2018 0.00 0.00 0.00 227.51 0
Feb 21, 2018 0.00 0.00 0.00 227.36 0
Feb 20, 2018 0.00 0.00 0.00 227.52 0
Feb 19, 2018 0.00 0.00 0.00 228.17 0
More Amundi Etf Gov Bd Euromts Brd Inv G Amundi Etf Gov Bd Euromts Brd Inv Grade Historic Prices >