iShares JPM $ EM BondEUR Hdg (EMBE)

 
 

Share Price

Bid Price High Price
Ask Price Low Price
Open Price Spread
Prev Close Volume

iShares JPM $ EM BondEUR Hdg Historic Prices

Date Open High Low Close Volume
Feb 23, 2017 100.70 101.13 100.70 100.92 38,444
Feb 22, 2017 100.46 100.94 100.46 100.88 12,723
Feb 21, 2017 100.24 100.62 100.24 100.41 14,103
Feb 20, 2017 100.51 100.57 100.32 100.39 53,083
Feb 17, 2017 100.30 100.53 100.25 100.33 15,349
More iShares JPM $ EM BondEUR Hdg Historic Prices >