iShares JPM $ EM BondEUR Hdg (EMBE)

 
 

Share Price

Bid Price High Price
Ask Price Low Price
Open Price Spread
Prev Close Volume

iShares JPM $ EM BondEUR Hdg Historic Prices

Date Open High Low Close Volume
Aug 18, 2017 101.85 102.06 102.01 102.11 14,902
Aug 17, 2017 102.09 102.22 102.09 102.12 10,272
Aug 16, 2017 102.03 101.99 101.99 102.06 8,324
Aug 15, 2017 102.05 101.84 101.80 101.84 84,520
Aug 14, 2017 101.51 101.94 101.94 101.98 7,697
More iShares JPM $ EM BondEUR Hdg Historic Prices >