iShares JPM $ EM BondEUR Hdg (EMBE)

 
 

Share Price

Bid Price High Price
Ask Price Low Price
Open Price Spread
Prev Close Volume

iShares JPM $ EM BondEUR Hdg Historic Prices

Date Open High Low Close Volume
May 26, 2017 102.14 102.19 102.03 102.18 28,542
May 25, 2017 102.32 102.32 102.04 102.23 8,639
May 24, 2017 101.92 102.01 101.80 101.94 20,596
May 23, 2017 101.78 101.91 101.66 101.80 18,532
May 22, 2017 101.94 101.94 101.66 101.83 58,518
More iShares JPM $ EM BondEUR Hdg Historic Prices >