iShares JPM $ EM BondEUR Hdg (EMBE)

 
 

Share Price

Bid Price High Price
Ask Price Low Price
Open Price Spread
Prev Close Volume

iShares JPM $ EM BondEUR Hdg Historic Prices

Date Open High Low Close Volume
Jan 17, 2017 99.21 100.62 99.21 100.30 11,332
Jan 16, 2017 99.97 100.10 99.79 100.10 6,431
Jan 13, 2017 100.10 100.10 99.70 99.77 18,005
Jan 12, 2017 99.40 100.19 99.40 100.02 11,805
Jan 11, 2017 99.85 100.10 99.62 99.70 152,660
More iShares JPM $ EM BondEUR Hdg Historic Prices >