iShares JPM $ EM BondEUR Hdg (EMBE)

 
 

Share Price

Bid Price High Price
Ask Price Low Price
Open Price Spread
Prev Close Volume

iShares JPM $ EM BondEUR Hdg Historic Prices

Date Open High Low Close Volume
Dec 9, 2016 98.20 98.83 98.20 98.73 38,487
Dec 8, 2016 98.56 99.27 98.47 98.81 5,434
Dec 7, 2016 98.37 98.89 98.36 98.87 48,554
Dec 6, 2016 97.70 98.33 97.70 98.26 23,845
Dec 5, 2016 97.61 97.72 97.42 97.75 44,345
More iShares JPM $ EM BondEUR Hdg Historic Prices >