iShares JPM $ EM BondEUR Hdg (EMBE)

 
 

Share Price

Bid Price High Price
Ask Price Low Price
Open Price Spread
Prev Close Volume

iShares JPM $ EM BondEUR Hdg Historic Prices

Date Open High Low Close Volume
Sep 22, 2017 102.44 102.99 102.44 102.70 18,706
Sep 21, 2017 102.40 102.51 100.02 102.47 17,449
Sep 20, 2017 102.73 102.82 102.60 102.76 11,368
Sep 19, 2017 102.96 103.06 102.73 102.81 8,505
Sep 18, 2017 103.20 103.28 102.96 103.03 39,262
More iShares JPM $ EM BondEUR Hdg Historic Prices >