ETFS Short EUR Long GBP (URGB)

 
 

Share Price

Bid Price High Price
Ask Price Low Price
Open Price Spread
Prev Close Volume

ETFS Short EUR Long GBP Historic Prices

Date Open High Low Close Volume
Jan 17, 2017 4,320.00 4,401.55 4,320.00 4,386.50 1,475
Jan 16, 2017 4,316.00 4,330.40 4,307.55 4,316.00 350
Jan 13, 2017 4,347.00 4,347.00 4,345.45 4,354.50 2,302
Jan 12, 2017 0.00 0.00 0.00 4,349.50 0
Jan 11, 2017 4,379.00 4,379.40 4,379.00 4,378.00 197
More ETFS Short EUR Long GBP Historic Prices >
Intraday
Historic - 1 year
Advanced ETFS Short EUR Long GBP Charts >