ETFS Short EUR Long GBP (URGB)

 
 

Share Price

Bid Price High Price
Ask Price Low Price
Open Price Spread
Prev Close Volume

ETFS Short EUR Long GBP Historic Prices

Date Open High Low Close Volume
Feb 17, 2017 4,413.00 4,413.00 4,413.00 4,436.00 225
Feb 16, 2017 4,460.00 4,460.00 4,449.60 4,441.50 170
Feb 15, 2017 4,457.00 4,457.00 4,457.00 4,462.00 67
Feb 14, 2017 4,452.00 4,472.60 4,452.00 4,470.00 448
Feb 13, 2017 4,470.00 4,470.00 4,468.40 4,473.00 446
More ETFS Short EUR Long GBP Historic Prices >
Intraday
Historic - 1 year
Advanced ETFS Short EUR Long GBP Charts >