ETFS Short EUR Long GBP (URGB)

 
 

Share Price

Bid Price High Price
Ask Price Low Price
Open Price Spread
Prev Close Volume

ETFS Short EUR Long GBP Historic Prices

Date Open High Low Close Volume
May 25, 2017 0.00 0.00 0.00 4,369.50 0
May 24, 2017 0.00 0.00 0.00 4,378.00 0
May 23, 2017 0.00 0.00 0.00 4,379.50 0
May 22, 2017 0.00 0.00 0.00 4,375.50 0
May 19, 2017 0.00 0.00 0.00 4,403.50 0
More ETFS Short EUR Long GBP Historic Prices >
Intraday
Historic - 1 year
Advanced ETFS Short EUR Long GBP Charts >