Unibep Sa Unibep Ord Shs (0LZB)

 
 

Share Price

Bid Price High Price
Ask Price Low Price
Open Price Spread
Prev Close Volume

Unibep Sa Unibep Ord Shs Historic Prices

Date Open High Low Close Volume
Feb 16, 2018 0.00 0.00 0.00 8.84 0
Feb 15, 2018 0.00 0.00 0.00 8.80 0
Feb 14, 2018 0.00 0.00 0.00 8.80 0
Feb 13, 2018 0.00 0.00 0.00 8.80 0
Feb 12, 2018 0.00 0.00 0.00 8.70 0
More Unibep Sa Unibep Ord Shs Historic Prices >
Intraday
Historic - 1 year
Advanced Unibep Sa Unibep Ord Shs Charts >