Tesmec Spa Tesmec Ord Shs (0MVJ)

 
 

Share Price

Bid Price High Price
Ask Price Low Price
Open Price Spread
Prev Close Volume

Tesmec Spa Tesmec Ord Shs Historic Prices

Date Open High Low Close Volume
Jan 17, 2018 0.00 0.00 0.00 0.53 23,000
Jan 16, 2018 0.00 0.00 0.00 0.51 0
Jan 15, 2018 0.00 0.00 0.00 0.51 0
Jan 12, 2018 0.00 0.00 0.00 0.51 0
Jan 11, 2018 0.00 0.00 0.00 0.51 0
More Tesmec Spa Tesmec Ord Shs Historic Prices >
Intraday
Historic - 1 year
Advanced Tesmec Spa Tesmec Ord Shs Charts >