Skistar Ab Skistar B Ord Shs (0H34)

 
 

Share Price

Bid Price High Price
Ask Price Low Price
Open Price Spread
Prev Close Volume

Skistar Ab Skistar B Ord Shs Historic Prices

Date Open High Low Close Volume
Jan 15, 2018 0.00 0.00 0.00 162.40 0
Jan 12, 2018 0.00 0.00 0.00 166.80 0
Jan 11, 2018 0.00 0.00 0.00 165.20 0
Jan 10, 2018 0.00 0.00 0.00 164.80 0
Jan 9, 2018 164.20 164.40 164.20 161.20 195
More Skistar Ab Skistar B Ord Shs Historic Prices >