Skistar Ab Skistar B Ord Shs (0H34)

 
 

Share Price

Bid Price High Price
Ask Price Low Price
Open Price Spread
Prev Close Volume

Skistar Ab Skistar B Ord Shs Historic Prices

Date Open High Low Close Volume
Mar 16, 2018 0.00 0.00 0.00 166.20 1,078
Mar 15, 2018 0.00 0.00 0.00 168.20 219
Mar 14, 2018 0.00 0.00 0.00 170.20 0
Mar 13, 2018 0.00 0.00 0.00 169.20 19
Mar 12, 2018 0.00 0.00 0.00 169.40 362
More Skistar Ab Skistar B Ord Shs Historic Prices >